Resmi Satış Sitesi
orijinal ürün
çay kapıda ödeme ücretsiz kargo zayıflatır mı

zayıflama

Kwashiorkor Nedir

Belirtiler

Kwashiorkor’lu bebekler ya da ço­cuklar, bitkin olurlar. Çevreleriyle ilgi­lenmezler, oyun oynamaz, hattâ üstle­rine konan sinekleri bile kovalayamazlar. Çoğunlukla hafif bir deri döküntü­sü vardır ve saçlar, pigment (renk mad­desi) yitiminden dolayı olduğu düşünü­len hafif kırmızıya çalan bir renk alır.

Aşağı yukarı her vakada kronik ishal, orta derecede kansızlık ve belirgin ka­rın şişliği vardır. Çıkık karın dışarıdan çocuğun iyi beslendiği izlenimini verir; oysa karın kaslarının zayıflığının, yağlı ve büyük bir karaciğerin varlığının ve protein azlığına bağlı olarak bedende aşırı miktarda su birikmesinin, yani ödemin belirtisidir. Büyüme geri kalmış­tır.

Tehlikeleri

Kwashiorkor’da ölüm oranı yüzde 50’dir. Hasta çocukların bir bölümü tam açlık (marasmus) sonucu ölürken, bir bölümü de hastalıklara karşı direnç­leri çok az olduğu için, herhangi bir asa­

lak hastalığı ya da sıtma sonucu yaşam­larını yitirirler. Kalp kası zayıfladığı için bazı çocuklarda kalp yetmezliği ortaya çıkar. Ötekiler ise, beden sıcaklıklarını normal düzeyde tutacak kadar besin alamadıkları için hipotermiden ölürler.

Ölmeyenlerde, uzun dönemde yan etkiler ortaya çıkar. Karaciğerdeki yağ­lanmanın siroza yol açtığı sanılmakta­dır (sağlıklı karaciğer dokusunun yeri­ni bağ dokusunun alması). Beyin de et­kilenir ve zekâ tam gelişmez. Ancak er­ken tedavi gören çocuklar, kısa zaman­da normale dönerler.

Tedavi

Tedavinin temeli, gerekli aminoasit- leri sağlayan yeterli miktarda protein vermektir. Hem yağı alınmış süt, hem de soyafasulyesi, aynı miktarda etten daha fazla protein içerdikleri için, teda­vide yeğlenirler. Ağır vakalarda, ilk bir­kaç gün damardan beslenme uygulanır.

Tedavi, beden için gerekli olan pro­teinin sağlanması amacıyla haftalar bo­yu sürebilir. Ödem ortadan kalkıp, ka­rın normal boyutlarına döndüğü ve ço­cuk canlandığı zaman, çevresine ilgi duymaya ve oynamaya başlar.

Toplumun proteinden zengin besinler konusunda eğitilmesi; aynı zamanda sıt­ma ve asalak enfeksiyonlarından korun­ması için gerekli önlemlerin alınması­nın sağlanması da önemlidir. Sıtma ve asalak hastalıkları, çocuğun direncini düşürerek kwashiorkor’a neden olabi­lirler.

Sonuç

Doğru beslenmeyle kwashiorkor te­davi edilebilir. Bazı zihinsel bozukluk­lar ve uzun dönemde siroz (eğer hasta­lık yerleştikten sonra tedavi edilmişse) görülmekle birlikte, bu durumların hiç­biri yaşam süresini önemli ölçüde etki­lemez.

Diyetteki vitamin eksikliği giderilir ve bu durumu ortaya çıkaran sıtma ile ve­rem kontrol altına alınırsa, kwashiorkor başarılı olarak tedavi edilip tam iyileş­me sağlanabilir.

Bir başka önemli nokta da annenin çocuğa ilgi ve sevgi göstermesidir. Kwashiorkor’un sık görüldüğü bölgeler­de vakaların çoğu polikliniklerde teda- I vi edilirler. Annenin her gün gelip ço­cuğun beslenmesini sağladığı en ciddi vakalarda bile olumlu sonuç alınmak­tadır. Annenin çocuğa hiç ilgi gösterme­diği durumlarda ise hastalık genellikle çocuğun ölümüyle sonuçlanmaktadır.

Yandex.Metrica